APA SERV VALEA JIULUI S.A. finalizează contractul de furnizare, „VJ-CL-13 – „SISTEM CENTRALIZAT SCADA” contractul de lucrari VJ-CL-03 „REABILITAREA ADUCȚIUNII VALEA DE PEȘTI PE TRONSONUL VULCAN-PETROSANI” in cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apã si apã uzatã în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020″

500

APA SERV VALEA JIULUI S.A. finalizează lucrările executate prin contractul de lucrări
Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în UAT Uricani – Lot 1: VJ-CL-11 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani,
din cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul
Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”